Latvijas Pūču Izpētes biedrībā darbojas cilvēki, kuriem interesē pūces, to dzīvesveids, bioloģija, ekoloģija un saistība ar cilvēku darbību.

Pētījumos iegūtās zināšanas tiek pielietotas Latvijā sastopamo pūču sugu aizsardzībā un sabiedrības informēšanā par pūcēm, organizējot dažādus pasākumus, lekcijas un publicējot jaunumus šajā mājaslapā, kā arī Facebook.

Bikšainais apogsArī Jūs varat iesaistīties biedrības darbībā šādos veidos:

– ziņojiet par saviem pūču novērojumiem;

– izgatavojiet un izvietojiet mākslīgās ligzdošanas vietas (būrus) pūcēm;

– veiciet ziedojumu un finansiāli atbalstiet pētījumu veikšanu un mūsu darbību;

– iesaisties pētījumu veikšanā – iepriekš ar mums sazinoties, varat piedalīties pētnieciskajos lauka darbos un satikt pūces dabā;

– piesakieties un mēs novadīsim izzinošas nodarbības par pūcēm vai pūču klausīšanās ekskursijas pieredzējušu pūču pētnieku vadībā.