Interneta vietne par Latvijas pūcēm

Latvijā jebkad ir konstatētas 13 sugu pūces. No tām regulāri ligzdojošas ir tikai sešas sugas:

ŪpisMeža pūce | UrālpūceApodziņšBikšainais apogsAusainā pūce

"Latvijas pūces"

Plīvurpūce (external link) – Latvijā suga ligzdojusi līdz 1940.-tajiem gadiem. Kopš 1990. gada trīspadsmit novērojumi. Sugai raksturīga specifiska balss, kuru der zināt, jo ligzdošana Latvijā ir iespējama.

Mazā ausainā pūcīte (external link) – Latvijā viens novērojums 1920. gadā.

Ūpis – Latvijā rets ligzdotājs. Iespējams sastapt lielāko kaiju koloniju, lielāko pilsētu un atvērtā tipa atkritumu poligonu tuvumā.

Baltā pūce (external link) – Latvijā reta ieceļotāja. Kopš 1970. gada zināmi astoņi novērojumi.

Svītrainā pūce (external link) – Latvijā samērā bieža ieceļotāja – kopš 1990. gada zināmi 59 novērojumi ar pieaugošu regularitāti.

Apodziņš – Latvijā samērā biežs ligzdotājs lielākos mežu masīvos.

Mājas apogsMājas apogs (external link) – Kopš 1986. gada zināmi trīs novērojumi.

Meža pūce – Latvijā biežāk sastopamā un visizplatītākā pūču suga. Ligzdotāja un nometniece.

Urālpūce – Nometniece, lielāko meža masīvu apdzīvotāja, galvenokārt, Latvijas austrumu daļā.

Ziemeļpūce (external link) – Reti sastopama, iespējama neregulāra ligzdošana.

Ausainā pūce – Bieža ligzdotāja atvērtajā ainavā. Migrējoša suga, tomēr, ne reti mēdz ziemot.

Purva pūce (external link) – Latvijā reta ligzdotāja un ziemotāja. Biežāk sastopama migrāciju laikā.

Bikšainais apogs – Latvijā ligzdojoša pūču suga, kas saistīta ar lielākajiem mežu masīviem. Daļēji migrējoša suga.