Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa aicina ierasties Madonas novada bibliotēkā 16. martā pulkst 14:00 uz:

“Apodziņa pēcpusdienu”

Andra Avotiņa jun. prezentācija par apodziņu Glaucidium passerinum – mazāko no Latvijā sastopamajām pūcēm. Pēc tam norisināsies būru taisīšanas darbnīca.

Apodziņš ir Latvijā maz izzināta īpaši aizsrargājamā suga, kuras sastopamība ir saistīta ar dabiskiem mežu biotopiem. Tomēr pēc veiksmīgiem pārziemošanas apstākļiem, suga ir sastopama arī jaunākās saimnieciskajās mežaudzēs. Šajās jaunajās mežaudzēs viens no apodziņa ligzdošanas iespējamību limitējošajiem faktoriem ir ligzdošanas vietu pieejamība – apodziņam ir nepieciešami dziļi (parasti dzeņu kalti) dobumi lielos kokos!

Būru gatavošanas darbnīcā izgatavotās mākslīgās ligzdošanas vietas tiks izmantotas sugas aizsardzībai un izpētei.

Sīkāka informācija: Lubāna mitrāja informācijas centrs

infolubans@inbox.lv | facebook.com/lubanamitrajs | T. 29234956

 

LOBMadonas Novada BibliotēkaLubāna mitrāja komplekss