"Pēc naktsputnu uzskaites"Latvijas Pūču Izpētes biedrības darbība ir balstīta uz cilvēkiem, kuriem interesē pūces, kuri vēlas par tām uzzināt ko vairāk un iegūtās zināšanas pielietot sugu un indivīdu saudzēšanā un aizsardzībā.

Biedrības darbībā, dažādos veidos, var iesaistīties ikviens – ziņojot par saviem novērojumiem, izgatavojot un izvietojot mākslīgās ligzdošanas vietas pūcēm vai ziedojumu veidā finansiāli atbalstot pētījumu veikšanu un mūsu darbību. Iespējams ir arī iesaistīties pētījumu veikšanā, par to sazinoties personīgi.

Iespējams ir arī mūs uzaicināt uz speciāli sagatavotām nodarbībām vai lekcijām par pūcēm vai satikties ar pūcēm dabā, piedaloties lauka darbos – ekskursijās.

ZIŅO PAR PŪČU NOVĒROJUMIEM!

UZZINI KĀ GATAVOT MĀJAS PŪCĒM!

IZGLĪTOJOŠAS NODARBĪBAS PAR PŪCĒM