Latvijas Pūču Izpētes biedrības aktīvistiem ir liela pieredze pūču un ar tām saistītās dabas pētījumos un savu zināšanu pasniegšanā citiem. Regulāri dažādos pasākumos lasām lekcijas par pūču ekoloģiju, dzīves un uzbūves īpatnībām, nozīmi dabā un dabas aizsardzībā. Piedāvājam arī praktiskos darbus ar pūču būru sagatavošanu un paraugdemonstrējumiem to izvietošanai dabā, kā praktiskos laboratorijas darbus pūču barības sastāva izpētē.

Plašākos pasākumos ir iespējamas paralēlas lekcijas un nodarbības. Ja ir interese par mūsu dalību kādos pasākumos – sazinieties!

Plašāk praktizējam pasākumus, kuros lekcijas un nodarbības vadam paši, bet ir iespējams vienoties par mūsu sagatavotu materiālu izmantošanu kāda cita vadītās nodarbībās.

Lekciju un nodarbību vadīšana ir maksas pasākums, kura cena ir atkarīga no norises laika, vietas un auditorijas vecuma un lieluma. Ja ir interese – sazināmies!

Piemēri no lekcijas par pūču barošanos un barības sastāva noskaidrošanu: