Latvijas Pūču izpētes biedrība dibināta 2013. gada janvārī, kaut tās dibinātāji – pūču izpētes entuziasti un aktīvisti – šajā jomā darbojušies jau krietni senāk.

Biedrības mērķi ir:

– sekmēt pūču izpēti un aizsardzību Latvijā;
– veicināt pūču izpētes speciālistu sadarbību starptautiskā līmenī;
– izglītot un informēt sabiedrību par pūču aizsardzības nozīmību Latvijā un pasaulē;
– veicināt sabiedrības iesaistīšanos pūču izpētē un aizsardzībā.

Biedrība dažu gadu laikā realizējusi vairākus sabiedrības izglītošanas projektus un pasākumus:
– Pūču klausīšanās pārgājieni 2013., 2014. un 2015. gados;
– ar LVAFA finansējumu realizēti projekti – bērnu vasaras nometnes “Jauno dabas pētnieku skola” 2014. un 2015 gadā;
– ar LVAFA finansējumu realizēts projekts “Putnu festivāls 2015” Kolkā;
– kopš 2013. gada esam viesojušies vairāk kā 15 skolās ar lekcijām un nodarbībām par pūcēm;
– piedalāmies vietējās un starptautiskās pūču un plēsīgo putnu izpētei veltītās konferencēs un pētnieku saietos – darbnīcās.

Ik gadu biedrības aktīvisti darbojas arī pūču izpētes jomā. Nozīmīgākie pētījumi, kurus šobrīd izstrādājam:
– Latvijā biežāk ligzdojošo pūču skaita izmaiņas un nozīmīgākie tās ietekmējošie faktori;
– Nozīmīgāko meža pūces un urālpūces ligzdošanas teritoriju izvēli un ligzdošanas sekmes ietekmējošo faktoru analīze;
– Apodziņa piesaistīšana mākslīgajām ligzdošanas vietām Latvijā un sugas aizsardzības nodrošināšana, izvietojot būrus tai piemērotās vietās;
– Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sugu konstatēšanas iespējamības izmaiņu un atsevišķu to ietekmējošo faktoru analīze;
– Latvijā biežāk ligzdojošo pūču barības sastāva un sīko zīdītāju sastopamības izmaiņu izpēte

Ar mums visērtāk sazināties, izmantojot šo veidni.

Biedrības rekvizīti

Latvijas Pūču izpētes biedrība
Reģ. Nr. 40008203685
Juridiskā adrese: “Skaistkalni”, Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov., LV- 4631
Banka: AS „SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV53UNLA0050020185112

 

Andris Avotiņš jun.

Biologs, ornitologs. Veic pūču uzskaites parauglaukumos, būru kontroles, mazuļu gredzenošanu, kā arī nodarbojas ar pūču barības sastāva pētījumiem un sīko zīdītāju sastopamības monitoringu. Vada putnu vērošanas ekskursijas.

Gaidis Grandāns

Biologs, ornitologs. Veic pūču uzskaites parauglaukumos, būru kontroles, mazuļu gredzenošanu. Vada putnu vērošanas ekskursijas.

Uldis Ļoļāns

Biologs, ornitologs. Ilglaicīgi veic pūču novērojumus Jaungulbenes apkaimē, piedalās mākslīgo ligzdošanas vietu kontrolē un sīko zīdītāju sastopamības pētījumos.

Vitālijs Ignatjevs

Biologs. Piedalās pūču uzskaitēs, sīko zīdītāju sastopamības pētījumos un mākslīgo ligzdošanas vietu kontrolē, kā arī pūču barības sastāva izpētē.

Mārtiņš Zilgalvis

Bioloģijas students. Piedalās pūču uzskaitēs, sīko zīdītāju sastopamības pētījumos un mākslīgo ligzdošanas vietu kontrolē, kā arī pūču barības sastāva izpētē.

Dāvis Ūlands

Dabas fotogrāfs un Bioloģijas students. Piedalās pūču uzskaitēs, sīko zīdītāju sastopamības pētījumos un mākslīgo ligzdošanas vietu kontrolē. Pieskata mājaslapu.