Šeit apkopota daļa mūsu veikto pētījumu, kas iztirzāti plašākā sabiedrībā – konferencēs.

 • LU 74. konference, Rīga, 02.2016. „Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sugu populācijas izmaiņas un pēc biotopu sastopamības aprēķinātā populācija” (A. Avotiņš jun., A. Auniņš, A. Avotiņš sen., G. Grandāns, U. Ļoļāns);
 • EURAPMON final conference, Sierra Espuña Natural Park, 09.-11.03.2015. „A new raptor monitoring scheme for Latvia: methodology and lessons from the first year” (J. Reihmanis, A. Avotiņš);
 • Annual workshop on protection and research of owls, Kamiennu Gora, Poland, 05.-06.12.2014. “Monitoring of Owls in Latvia” (A. Avotiņš jr., A. Avotiņš sen., G. Grandāns, U. Ļoļāns);
 • Annual workshop on protection and research of owls, Kamiennu Gora, Poland, 05.-06.12.2014. “Food composition of Long-Eared Owl Asio otus in Latvia” (V. Ignatjevs, A. Avotiņš jr., G. Grandāns). Stenda referāts;
 • 9th Baltic Theriological conference, Daugavpils, Latvija, 16-18 October, 2014, „Small mammal abundance and diversity in Eastern Latvia: comparison of snap-trapping in forest habitat groups and owl pellet analysis” (A. Avotiņš jr., G. Grandāns, V. Ignatjevs, L. Dambeniece, V. Pilāts);
 • LU 72. konference, Rīga, 02.2014. „Mežsaimnieciskās darbības ietekme uz pūču ligzdošanas teritoriju izvietojumu” (A. Avotiņš jun.);
 • LU 72. konference, Rīga, 02.2014. „Pūču pavasara migrācija Kolkā, 2011-2013” (G. Grandāns, A. Avotiņš jun., N. Krasņevska, V. Ignatjevs);
 • LU 71. konference, Rīga, 02.2013. „Vai urālpūces Strix uralensis ligzdošanas teritoriju izvietojums ir saistīts ar sīko zīdītājdzīvnieku (Rodentia, Soricidae, Talpidae) sastopamību dažādos meža biotopos?” (A. Avotiņš jun., D. Elferts, D. Drazdovskis, G. Grandāns, M. Zilgalvis, L. Dambeniece, U. Ļoļāns);
 • Annual workshop on protection and research of owls, Łuków, Poland, 07.-09.12.2012. “Breeding habitats of Ural Owl Strix uralensis lituratta in Latvia” (A. Avotins jr., D. Elferts);
 • LU 70. konference, Rīga, 02.2012. „Urālpūces Strix uralensis barības sastāvs Latvijā: salīdzinājums ar kaimiņvalstīm un atšķirību hipotētiskie skaidrojumi” (A. Avotiņš jun.);
 • 8th Conference of the European Ornithologists` Union 27-30 August 2011, Riga. “Food composition of the Ural owl (Strix uralensis Pall.) in Latvia” (A. Avotiņš jun., A. Avotiņš sen.);
 • LU 69. konference, Rīga, 03.02.2011. „Urālpūces Strix uralensis Latvijas populācijas izplatība” (A. Avotiņš jun.);
 • The Global Environmental Change: Messages from Birds, Helsinki, 17.-19.11.2010. „Sex and age structure of Long-eared owl (Asio otus) migration at Pape in autumns 1988-2009, Latvia” (G. Grandāns, O. Keišs, A. Avotiņš jun.);
 • LU 68. konference, Rīga, 03.02.2010. Urālpūces (Strix uralensis) barības sastāvs Latvijā (A. Avotiņš jun., A. Avotiņš sen.);
 • DU 51. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils, 15.04.2009 – 18.04.2009. Urālpūces (Strix uralensis) barības sastāvs Latvijā (A. Avotiņš, A. Avotiņš (jun.))