Interneta vietne par Latvijas pūcēm.
Iepriekš – Latvijas Pūču izpētes biedrības mājas lapa.

***

Latvijas Pūču izpētes biedrība dibināta 2013. gada janvārī, kaut tās dibinātāji – pūču izpētes entuziasti un aktīvisti – šajā jomā darbojušies jau krietni senāk.

Biedrības mērķi ir:

– sekmēt pūču izpēti un aizsardzību Latvijā;
– veicināt pūču izpētes speciālistu sadarbību starptautiskā līmenī;
– izglītot un informēt sabiedrību par pūču aizsardzības nozīmību Latvijā un pasaulē;
– veicināt sabiedrības iesaistīšanos pūču izpētē un aizsardzībā.

Biedrība dažu gadu laikā realizējusi vairākus sabiedrības izglītošanas projektus un pasākumus:
– Pūču klausīšanās pārgājieni 2013., 2014. un 2015. gados;
– ar LVAFA finansējumu realizēti projekti – bērnu vasaras nometnes “Jauno dabas pētnieku skola” 2014. un 2015 gadā;
– ar LVAFA finansējumu realizēts projekts “Putnu festivāls 2015” Kolkā;
– kopš 2013. gada esam viesojušies vairāk kā 15 skolās ar lekcijām un nodarbībām par pūcēm;
– piedalāmies vietējās un starptautiskās pūču un plēsīgo putnu izpētei veltītās konferencēs un pētnieku saietos – darbnīcās.

Ik gadu biedrības aktīvisti darbojas arī pūču izpētes jomā. Nozīmīgākie pētījumi, kurus šobrīd izstrādājam:
– Latvijā biežāk ligzdojošo pūču skaita izmaiņas un nozīmīgākie tās ietekmējošie faktori;
– Nozīmīgāko meža pūces un urālpūces ligzdošanas teritoriju izvēli un ligzdošanas sekmes ietekmējošo faktoru analīze;
– Apodziņa piesaistīšana mākslīgajām ligzdošanas vietām Latvijā un sugas aizsardzības nodrošināšana, izvietojot būrus tai piemērotās vietās;
– Latvijā biežāk ligzdojošo pūču sugu konstatēšanas iespējamības izmaiņu un atsevišķu to ietekmējošo faktoru analīze;
– Latvijā biežāk ligzdojošo pūču barības sastāva un sīko zīdītāju sastopamības izmaiņu izpēte.

Ar mums visērtāk sazināties, izmantojot šo veidni.